دستگاه تولید فیلم سه لایه

اولین طراح ماشین آلات سه لایه در کشور
تمام مراحل تحلیل شده
وزن کم محصول در کنار استحکام و دوام بالاتر در شرایط سخت
برای دیدن دستگاه با مشابه این تکنولوژی کلیک کنید

با افتخار شرکت رخش سرخ اولین و تنها واحدی در ایران است که از ابتدا تا به انتهای ماشین تولید فیلم سه لایه پلیمری را در خود واحد طراحی می نماید. ماشین تولید فیلمهای سه لایه پلیمری با مشخصات فوق به روشی نوین به صورت سه لایه از لایه های )PP و PP.OFF و PE( و یا )PP و PP.OFF و PP( و یا )PE و PE.OFF و PE( این لایه ها در ساختار ملکولی فیلم بد و با زاویه 30 درجه بر روی هم قرار می گیرند و این امر باعث آن می شود که مقاومت مکانیکی فیلم مخصوصاً در کشش تا ده برابر افزایش یابد.
در این ماشین شما می توانید از بیست تا شصت درصد نسبت لایه ها را به یکدیگر تغییر دهید. یعنی در لایه زیر و روی فیلم که از مواد اصلی استفاده می کنید هرکدام بیست درصد تزریق می نمایید و لایه وسط را شص مواد ضایعاتی تزریق می کنید تا قیمت تمام شده محصول را پایین بیاورید و یا در مواردی که یکی از طرفین فیلم با محیط زیست و انسان تماس دارد را مواد اصلی مصرف کرده و دو لایه دیگر را مواد ضایعات مصرف نم شکل دیگری از آن میتوانید سه لایه را رنگ مشکی نموده و فیلم تولیدی را مقاوم در برابر عبور نور نمایید. و تمامی اینها قابل تنظیم و تغییر اند.