طراحی شده توسط خبره ترین ها

دستگاه تولید بطری سه لایه

اولین و تنها تولید کننده دستگاه تولید بطری سه لایه در کشور

logo image
logo image

از صفر تا صد

مفتخریم که برای شما تولید کنندگان گرامی محصول با کیفیتی را برای عرضه داریم

ماشین 3-coex براي تولید بطری سه #یه پلیمری طراحی و ساخته شده که یکی از پیشرفته ترین روشهاي بسته بندي در جهان می باشد. دانش فنی طراحی، تحلیل و ساخت ماشین آ#ت تولید بطري هاي سه #یه و چند #یه پلیمري از صفر تا صد در صد تماماً در اختیار شرکت رخش سرخ می باشد. که مقاومت شیمیایی ظرف را تامین می نماید PA در این روش سه اکسترودر سه #یه متفاوت روده پلیمری را تزریق می نماید و بدین ترتیب #یه داخلی به میزان 5% از چسبانده و همچنین از وارد و یا خارج شدن گاز و رطوبت از داخل به HDPE را به PA . که کوپلیمر است و توان چسباندن #یه داخلی به بیرونی را دارد BI ، % می باشد. 5 می باشد که مقاومت مکانیکی و شکل بیرونی ظرف را می سازد. در این HDPE بیرون و بلعکس در ظروف جلوگیري می نماید و #یه بیرونی آن 90 % پلی اتیلن سنگین روش از سه پلیمر با مشخصات متفاوت و مورد نیاز شما در یک ظرف استفاده می گردد.