طراحی شده توسط خبره ترین ها

دستگاه تولید بطری سه لایه

اولین و تنها تولید کننده دستگاه تولید بطری سه لایه در کشور

logo image
logo image

از صفر تا صد

مفتخریم

ماشین 3-coex براي تولید بطری سه #یه پلیمری طراحی و ساخته شده که یکی از پیشرفته ترین روشهاي بسته بندي در جهان می باشد. دانش فنی طراحی، تحلیل و ساخت ماشین آ#ت تولید بطري هاي سه #یه و چند #یه پلیمري از صفر تا صد در صد تماماً در اختیار شرکت رخش سرخ می باشد. که مقاومت شیمیایی ظرف را تامین می نماید PA در این روش سه اکسترودر سه #یه متفاوت روده پلیمری را تزریق می نماید و بدین ترتیب #یه داخلی به میزان 5% از چسبانده و همچنین از وارد و یا خارج شدن گاز و رطوبت از داخل به HDPE را به PA . که کوپلیمر است و توان چسباندن #یه داخلی به بیرونی را دارد BI ، % می باشد. 5 می باشد که مقاومت مکانیکی و شکل بیرونی ظرف را می سازد. در این HDPE بیرون و بلعکس در ظروف جلوگیري می نماید و #یه بیرونی آن 90 % پلی اتیلن سنگین روش از سه پلیمر با مشخصات متفاوت و مورد نیاز شما در یک ظرف استفاده می گردد.